Column

Door de jaren heen wijzigt zich de inhoud van de columns. Aanvankelijk begonnen met het beschrijven van het leven van alledag, kwamen vervolgens gedachten over hoe met jezelf en met anderen om te gaan aan de orde en verscheen daarna een reeks columns waarin spreekwoorden centraal stonden. Binnenkort verschijnen deze teksten in het boek Wat Jantje is, zal Jan worden, wijsheid door de eeuwen heen.

Maar verandering van spijs doet eten: als je aan iets nieuws begint, heb je weer plezier in je werk. Vervolgens kwamen de zeven hoofdzonden aan de orde. Ook daarvan is inmiddels een boek verschenen: Jaloezie, wellust en ander hoofdzonden als misvormde deugden. Meer informatie daarover vind je op de site praktische-filosofie onder Boeken.

Vanaf 25 september 2011 start een korte reeks met tweewekelijkse aanwijzingen hoe een haiku te lezen.

Lees hier de columns

 

Contact

  Do you use a screenreader? Please contact me